Skolan

Skolan är liten, här finns knappt 70 elever men aldrig samtidigt och vi har 25-30 elever på skolan åt gången.

På skolan finns pedagoger som arbetar i team tillsammans med verksamhetschef, koordinator, SYV, specialpedagog, elevcoach, praktiksamordnare och skolsköterska.
Varje elev är knuten till en mentor. Elev och mentor ses kontinuerligt för att planera elevens arbete. Mentor ansvarar för måluppfyllelse på lång sikt men har i uppgift att lära eleven sätta egna mål och följer upp dessa. Mentor har kontakt med elevens föräldrar fram tills eleven fyller 18.

Mål

Karmfalkska ska vara en trygg skola där eleven tränas i social samvaro, blir trygg i sig själv och får en positiv upplevelse av att lära och lyckas.
En elev ska vara redo att läsa ett nationellt gymnasieprogram eller arbeta inom två år efter att de börjat på skolan.

Vi erbjuder följande ämnen

Svenska, engelska, historia, religion, hem- och konsumentkunskap, idrott, bild och matematik