Frågor


Karmfalkska startade sin verksamhet hösten 2014 och har cirka 75 elever som läser introduktionsprogram till gymnasiet (IMIND). Skolan ligger i centrala Norrköping på Kungsgatan 38, plan 6.


Varför startade vi Karmfalkska?

Till höstterminen 2014 fanns fler elever än någonsin i Norrköpings kommun som inte var behöriga till gymnasiets nationella program. Procentuellt sett så hade antalet stigit med 6 procentenheter på ett år och de kommunala skolorna hade inte plats för alla.
Norrköpings kommun gjorde av den anledningen under våren 2014 en förfrågan om det fanns friskolor som kunde hjälpa dem ta hand om en del av dessa elever. Vi bedömde att vi har den kompetens och de resurser som krävs för att göra det på ett bra sätt och sa därför ja till kommunens förfrågan.
Under våren 2014 visade vi Norrköpings kommun hur vi ville lägga upp arbetet och fick positiv respons. Vi har bollat idéer, tankar och önskemål och det har varit ett konstruktivt samtalsklimat med ett ömsesidigt förtroende som möjliggjort för Karmfalkska att bli en riktigt bra skola.


Vilka program finns på skolan?

Karmfalkska erbjuder inga nationella program utan enbart det som kallas för Individuellt Alternativ (IMIND). På IMIND kan eleven komplettera kurser från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram. Eleven kan också gå vidare till ett annat Introduktionsprogram, andra studier eller ut i arbetslivet.
Det individuella alternativet ger elever möjlighet att vara inskrivna upp till 3 år, men målsättningen är att eleven innan dess har gått vidare till andra studier eller arbetsmarknaden.


Är skolan en del av Fria Läroverken?

Nej. Skolan har egna lokaler, egna lärare och ett arbetssätt som skiljer sig från Fria Läroverkens, men rent formellt så är det en gemensam skolenhet där Fria Läroverkens rektor också är rektor för Karmfalkska. Den dagliga ledningen sköts dock av vår verksamhetschef Elisabet Nemeth.


Varför skiljer ni på Fria Läroverken och Karmfalkska?

Skolorna har olika arbetssätt. Karmfalkskas arbetssätt utgår från individuella scheman för varje elev. Man arbetar i små grupper och lärartätheten är därmed högre. Vi satsar mycket på social träning, det vill säga träna på att fungera tillsammans med andra.


Varför heter skolan Karmfalkska?

Vanligtvis ger man enheter av den här typen namn som ”Hoppet” eller ”Stjärnan”. Det kändes inte aktuellt i vårt fall. Snarare vill vi med namnet markera att det här en skola som kräver ett personligt engagemang från oss som huvudman. Vi valde därför namn efter initiativtagaren Christine Karmfalk, som idag är VD inom Fria Läroverken. Hon bor i Norrköping, började sin lärarbana på Navestadsskolan, var sedan med och byggde upp Kunskapsskolan. Christine brinner för att Norrköpings ungdomar ska lyckas, både i skolan och i livet. Skolan har under vårt första läsår kallats för KF av våra elever vilket vi anammat.


När är skolstart?

Vi kontaktar varje elev som får en egen starttid. Då får man träffa sin mentor och andra vuxna på skolan. Vid det tillfället bestämmer vi också ett första schema med fördelning på skola och praktik och vi diskuterar möjliga praktikplatser.


Hur söker man till KF(Karmfalkska)?

Det går bra att kontakta oss men vi kan inte garantera att vi har platser kvar.

Läsåret 2015/16 söker man plats hos oss via gymnasiestudera.se

 


Varför intresserar sig en friskola av denna typ av elever?

Antalet elever som lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökade under läsåret 2013/14 från 17,4 procent till 23,6% i Norrköpings kommun. Bakom den siffran dolde sig drygt trehundra tonåringar som hamnade i ett utanförskap redan innan de ens fått en chans att påbörja gymnasiet.

Detta är en oacceptabel situation som vi alla måste hjälpas åt att lösa, friskolor som kommunala.


Har Norrköpings kommun större andel såna här elever än andra kommuner?

Ja.


Hur länge går man i er skola?

Målet är att eleverna ska ha kompletterat betyg från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram inom två år. Eleven kan också gå vidare till ett annat Introduktionsprogram, andra studier eller ut i arbetslivet.

 


Vad gör man sen?

Vi kommer att fokusera på att få upp gymnasiebehörigheten så snabbt som möjligt för varje enskild elev så att de kan börja ”vanligt” gymnasium så snart det bara går.
Ett alternativ är att eleven får ett arbete och då kan de välja att gå vidare ut i arbetslivet istället.