EHT


Karmfalkska har ett elevhälsoteam bestående av Kurator, SYV, Skolsköterska, Specialpedagog och Elevcoacher. Dessutom har man tillgång till psykolog och läkare. Skolan samarbetar med socialtjänst, polis, BuP samt Mini-Moa.

kanske