Arbetssätt

 


  • Lokalerna är fina och välkomnande. Det serveras frukost på skolan och vi äter lunch tillsammans på Fria Läroverken.pyramid

  • Vi har en tydlig struktur, många vuxna och små grupper för att skapa trygghet och ordning på skolan.
  • Varje elev har flera trygga vuxna knutna till sig och vi arbetar i små grupper med elever.
  • Vi sätter uppnåendemål per vecka och ämne som till en början är lätta att nå för att på så sätt stärka elevens självbild. Vi trappar upp målen gradvis så att de lär sig utmana sig själva, kämpa och lyckas.
  • Eleven har stort inflytande över innehållet under veckan. Skolveckan ska framförallt innehålla mycket sådant som de är intresserade av, i kombination med sådant de behöver för att komma vidare in på gymnasiet eller ut i arbetslivet.
  • Vi erbjuder praktikplatser där eleven både får träna det sociala samspelet och prova på arbetslivet. Vi har en särskild praktiksamordnare som besöker eleven på praktiken och säkerställer att eleven trivs, att arbetsplatsen är säker och utvärderar elevens arbete.